• alt text
  • alt text
  • alt text

Model Volga GAZ-21

Date 1965

wikipedia

Volga GAZ-21 - Black

"Volga" GAZ-21 - Soviet passenger car of the middle class, the series produced at the Gorky automobile plant from 1956 (1957) [1] 1970 [2]. Factory index model - originally a GAZ-M-21, later (from 1965) - GAZ-21. In all there were 639478 copies of all modifications.

«Во́лга» ГАЗ-21 — советский легковой автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 (1957)[1] по 1970 год[2]. Заводской индекс модели — изначально ГАЗ-М-21, позднее (с 1965 года) — ГАЗ-21. Всего было выпущено 639478 экземпляров всех модификаций.

"Volga" GAZ-21 - PSRS pasažieru automobilis no vidusslāņa, sērijas, ko ražo uz Gorky automobiļu rūpnīcas no 1956 (1957) [1] 1970 [2]. Rūpnīcas indekss modelis - sākotnēji GAZ-M-21, vēlāk (no 1965) - GAZ-21. Jo visi tur bija 639.478 kopijas visām modifikācijām.